11 December 2008

Psychic TV - Mr. Alien Brain vs The Skinwalkers [2008]Nowa płyta Psychic TV to jedno z największych pozytywnych muzycznych zaskoczeń mijającego roku i zdecydowanie jedna z najlepszych płyt PTV w historii. Od niemal dwóch dekad jestem (byłem?) wielkim fanem Psychic TV, a przede wszystkim różnorodnych dokonań Genesisa P-Orridga, kontrowersyjnego, ekstrawaganckiego ale ekstremalnie szczerego i poszukującego Artysty. Niewielu ludzi tego pokroju zostało już na naszym ziemskim, zapośredniczonym i skomercjalizowanym padole. Tym bardziej cieszy mnie, że GPO jest w formie, szkoda tylko że okazja smutna. Płyta stanowi hołd złożony Lady Jaye Breyer P-Orridge - zmarłej dokładnie przed rokiem (9 października 2007r.) żonie GPO. Płyta nagrana z marszu, praktycznie bez prób, w większości live w studio. Ta spontaniczność odegrała niebagatelną rolę w stworzeniu naprawdę poruszającego dzieła o bardzo wysokich walorach artystycznych i ponownie skierowała moją uwagę w stronę nieco zapomnianego zespołu. Więcej info tutaj:

http://bolachasgratis.baywords.com/?p=3241


-------------- English version -------------

A new record by Psychic TV is one of the biggest music surprises of this year and definitely one of the best recordings of PTV ever. I have been (was?) a big fan of Psychic TV for nearly two decades, and most of all of various projects and achievements of Genesis P-Orridge, a controversial, extravagant but extremely honest Artist. There are not many people of his kind left on our earthly, mediated and commercialized, vale of tears. Therefore, I am even more pleased that GPO is in a top form, although I wish the occasion was not so sad. This record is a tribute to Lady Jaye Breyer P-Orridge – a wife of GPO who died exactly a year before the record’s release (9 October 2007.) GPO. Music was recorded practically without any rehearsals, mostly live in a studio during one day. This spontaneity played an enormous role in creating a really moving piece of work with very good artistic quality and once again drawn my attention to a bit forgotten band. More info here:

http://bolachasgratis.baywords.com/?p=3241