14 November 2008

Lost & Found vol. 1


Lost & Found czyli muzyka odnaleziona w przepastnych zasobach Internetu, ewentualnie zagrzebana na płytach i twardym dysku mojego komputera. Niekoniecznie nowa, ale na pewno warta promowania.

Lost & Found that is music found in the extensive resources of the Internet, or sometimes buried on records or hard drive of my PC. Not necesserily the newest productions, but definitely worth promoting.

Memekast005 – Kraddy


Mix z maja 2006r. Konkretny, porywający glitch hop, Kraddy z niezwykle prężnej i zdolnej ekipy Glitch Mob w miksie sprzed ponad 2 lat! Dla ciekawego projektu http://mk2systems.com/ Przykład tego, że dobra muzyka wcale się szybko nie starzeje.

Mix dating back to May 2006. A concrete, pounding glitch hop, Kraddy from a very dynamic and talented crew of Glitch Mob in a mix from more than 2 years ago! Recorded as a part of a very interesting project: http://mk2systems.com/ An example of the banal truth that good music does not become obsolete with time.


jantsen -gutter music mix(10-07).mp3

Jantsen – gutter music mix. Glitch hop podbudowany niezłym lazer basem. Dźwięk poddany totalnej dekonstrukcji, a jednak dzięki niezłym umiejętnościom autor miksu doskonale trzyma w ryzach rozbuchaną i żywiołową formę. Czego tu nie ma, dzwoneczki, breaki, zwolnienia, przyśpieszenia, orientalne brzmienia. Bardzo bogata dźwiękowa faktura a jednocześnie fajnie płynący flow.

Jantsen – gutter music mix. Glitch hop founded on a pretty good lazer bass. The sound has been subjected to a total deconstruction, but nevertheless thanks to tight mixing skills, the author managed to keep in balance the vivid and unrestrained form. What do we got here? – ringing bells, breaks, slow-mo’s, speed-up’s, oriental passages and lots, lots of hip hop rants. A very tight sound texture, but at the same time a very nice flow.